Rak vrata maternice i HPV

Rak vrata maternice razvija se u donjem dijelu maternice. Svake godine se diljem svijeta dijagnosticira rak vrata maternice kod više od pola milijuna žena. U Sloveniji se rak vrata maternice dijagnosticira kod oko 120 žena godišnje. Više …

Preprečevanje raka materničnega vratu

Prevencija raka vrata maternice

Žene ne bi trebale umirati zbog raka vrata maternice. U svijetu na godišnjoj razini oboli približno 528000 žena, a 266000 umre od te bolesti. Više …

Probir je važan dio prevencije

Redovitim probirnim pregledima, pravovremenom dijagnostikom i liječenjem prekanceroznih lezija poboljšavamo i spašavamo živote žena. S namjerom da se unaprijedi skrb u području raka vrata maternice, znanstvenici kontinuirano donose unaprjeđena dijagnostička rješenja. Više …

MC-HR-01546