Datum posljednje izmjene: 25.05.2018.

Ova web stranica (dalje u tekstu: Web Stranica) namijenjena je isključivo hrvatskim korisnicima – fizičkim i pravnim osobama sa prebivalištem / boravištem / sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske. Stoga Roche d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za pristup i korištenje ove Web Stranice od strane korisnika iz drugih jurisdikcija i otklanja odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati uslijed bilo kakvog korištenja sadržaja ove Web Stranice, u cijelosti ili djelomično, i u bilo koje svrhe izvan teritorija Republike Hrvatske.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se Vaš pristup i korištenje isključivo ovih Web Stranica i web stranica pod kontrolom drugih društava iz Roche Grupe koje imaju poveznicu (eng. link) na ove uvjete korištenja. Za potrebe ovih uvjeta korištenja, pojam Roche Grupa znači matično društvo F.Hoffmann-La Roche Ltd iz Švicarske i sva s njime povezana društva, uključivo i Roche d.o.o.

Pristupanjem ili korištenjem ove Web Stranice potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da se slažete ovim Uvjetima korištenja.

Ograničenje odgovornosti

Premda Roche d.o.o. ulaže razumne napore radi uvrštavanja točnih i ažurnih informacija u sadržaj ove Web Stranice, ne daje nikakve izjave niti jamstva – izričite ili implicitne – u pogledu točnosti ili cjelovitosti tih informacija. Roche d.o.o. ne odgovara za korištenje ove Web Stranice ili bilo koje druge web stranice koja je povezana sa ovom Web Stranicom. Roche d.o.o. pridržava pravo izmjene sadržaja ove Web Stranice, u svako doba i bez najave, ali nema obvezu ažuriranja.
Svi korisnici ove Web Stranice su suglasni da na vlastitu odgovornost pristupaju ovoj Web Stranici kao i bilo kojim web stranicama koje su povezane s ovom Stranicom. Ni Roche d.o.o. niti bilo koja treća osoba koja sudjeluje u kreiranju, izradi ili održavanju ove Web Stranice ili bilo kojih web stranica do kojih je moguć pristup s ove Web Stranice nisu odgovorni ni na koji način za bilo kakvu neposrednu, posrednu, sporednu, posljedičnu ili bilo kakvu drugu štetu koja može nastati zbog pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove Web Stranice ili bilo koje web stranice do koje je moguć pristup s ove Web Stranice, kako ni za bilo kakve pogreške ili propuste u njezinom sadržaju.

Investicijske odluke

Informacije na ovoj Web Stranici nisu poziv ili ponuda za investiranje u ili trgovanje sa vrijednosnim papirima trgovačkih društava koja čine Roche Grupu. Investitori se ne bi smjeli oslanjati na informacije sadržane na ovim Web Stranici prilikom donošenja odluka o ulaganjima.

Informacije o budućim događajima

Ova Web Stranica može sadržavati određene informacije o budućim događajima. Takve informacije su uvijek vezane uz rizik različitih značajnih neizvjesnosti, uključujući djelovanje znanstvenih, poslovnih, ekonomskih i financijskih utjecaja, pa se stoga stvarni rezultati mogu znatno razlikovati od očekivanja ili predviđanja sadržanih u tim informacijama.

Veze sa drugim web stranicama

Roche d.o.o. nema nikakve kontrole i ne odgovara za sadržaj informacija na web stranicama trećih osoba niti za korištenje tih stranica, ukoliko je pristup tim stranicama omogućen sa ove Web Stranice. Roche d.o.o. ne odgovara za niti daje korisnicima ove Web Stranice bilo kakva jamstva u pogledu točnosti, vjerodostojnosti, ažurnosti i, općenito, bilo kakve druge kvalitete informacija sadržanih na web stranicama trećih osoba.
Isključivo je vlasnik odnosnih web stranica odgovoran za sadržaj takvih stranica, pa preporučamo korisnicima ove Web Stranice da se informiraju na tim stranicama o pravilima korištenja, uključivo i pravilima privatnosti koja se primjenjuju na tim stranicama.

Prava intelektualnog vlasništva

Cjelokupan sadržaj ove Web Stranice uživa autorskopravnu zaštitu što je obilježeno unošenjem oznake © 2019 Roche d.o.o. Preuzimanje i kopiranje sadržaja ove Web Stranice je dopušteno samo u mjeri i opsegu propisanima važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.
Društva iz Roche Grupe su nositelji i ovlašteni stjecatelji svih žigova koji se mogu pojaviti na ovoj Web Stranici, pa je zabranjeno bilo kakvo korištenje, izmjena ili reproduciranje odnosnih zaštićenih žigova bez prethodnog pisanog odobrenja nositelja prava.

Informativna svrha

Sadržaj ove Web Stranice je informativnog i edukativnog karaktera. Ništa što je sadržano na ovoj Web Stranici ne predstavlja niti se može tumačiti kao davanje konkretnih medicinskih savjeta ili preporuka i kao promocija lijekova i medicinskih proizvoda prema stanovništvu.
Informacije na ovoj Web Stranici nisu zamjena za profesionalan savjet kvalificiranih zdravstvenih radnika: samo liječnik može odrediti je li određeni lijek, medicinski ili drugi proizvod primjeren za liječenje svake pojedinačne osobe. Ako imate pitanja u vezi bilo koje informacije sadržane na ovoj Web Stranici, trebate se obratiti Vašem liječniku ili drugom kvalificiranom zdravstvenom radniku.
Prilikom donošenja odluke o propisivanju lijekova, medicinskih ili drugih proizvoda, zdravstveni radnici se trebaju oslanjati isključivo na informacije o lijeku sadržane u sažetku opisa svojstava lijeka i uputi o lijeku odobrenima za korištenje u Republici Hrvatskoj, a ne na sadržaj ove Web Stranice ili web stranica do kojih je moguć pristup s ove Web Stranice.

Mjerodavno pravo

Za ove Uvjete korištenja mjerodavno je hrvatsko pravo.